ติดต่อเรา
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาเพื่อติดต่อกับเรา
โปรดเลือกช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกับเรา เรายินดีและพร้อมช่วยเหลือท่านเสมอ
ส่งข้อเสนอแนะหรือคำถามเพิ่มเติม
ช่องทางที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อกลับ?*

ทางอีเมล์ โปรดระบุ
ทางโทรศัพท์ โปรดระบุ
วันที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ไม่ขอรับการติดต่อกลับ

ภาษา:
English ไทย

ช่วงเวลาสะดวกที่ให้ติดต่อกลับ:
เช้า บ่าย ค่ำ

ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเวลาตามวันที่ระบุ

ท่านเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่

ชื่อ :  *
หมายเลขติดต่อ :  *
อีเมล์ :  *
เรื่อง :  *
ข้อความ :  
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้
  

ติดต่อ CIMB Preferred Line
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ Care Centre พร้อมตอบคำถามของท่านทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com
ค้นหา CIMB Preferred Centre ใกล้บ้าน
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ CIMB Preferred Line พร้อมตอบคำถามของท่านทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.