ผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน
ที่ CIMB Preferred เราจะช่วยให้สินทรัพย์ของท่านงอกงาม ด้วยการวางแผนคุ้มครองและจัดสรรการเงินเพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตร บ้านหลังใหญ่สำหรับครอบครัว หรือแม้แต่การวางแผนสำหรับการเกษียณอายุของและคู่สมรส เรามั่นใจว่าจะนำพาท่านไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน
 
 


สร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตการลงทุน
วางแผนการศึกษา และอนาคตของบุตร
วางแผนเกษียณอายุอย่างมีความสุข
วางแผนคุ้มครองความมั่งคั่ง และครอบครัวที่ท่านรัก

เราสามารถช่วยอะไรได้อีก?
 

 

ธุรกรรมทางธนาคารและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 

 
ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารระดับภูมิภาค
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com