วางแผนการศึกษา และอนาคตของบุตร

ทุกวันนี้ ค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยระยะเวลา 3 ปีในประเทศออสเตรเลีย คิดเป็นเงิน3,576,570 บาท และในอีก 20 ปีข้างหน้าค่าเล่าเรียนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,470,540 บาท*

นั่นเป็นเพียงค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรหนึ่งคน ยังไม่รวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน การส่งบุตรไปศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องยากขึ้นทุกที

มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาจะสูงขึ้นถึง 6%*

  ค่าเล่าเรียนรวม (บาท)
ปัจจุบัน ใน 10 ปี ใน 15 ปี ใน 20 ปี
ในประเทศออสเตรเลีย (3ปี) 3,576,570 6,407,680 8,571,460 11,470,540
ในอเมริกา (4ปี) 4,680,000 8,381,170 11,215,890 15,009,390
ในอังกฤษ (3ปี) 3,500,000 6,267,980 8,387,950 11,224,970

ยิ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บเงินสำหรับทุนการศึกษาของบุตรนานเท่าไร ก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และอาจจะส่งผลทำให้กระทบต่อเงินที่ท่านวางแผนไว้สำหรับเกษียณอายุ ซึ่งนั่นเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างยิ่ง
 


เตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาของบุตร

เลือกกลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยให้เงินต้นงอกเงย ให้ผลตอบแทนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เมื่อบุตรโตขึ้น

ท่านสามารถเลือกการบริหารสินทรัพย์แบบผสมผสานได้สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนแผนการเงินของท่านอย่างสม่ำเสมอร่วมกับผู้จัดการธนกิจ เพื่อความมั่นใจว่า อัตราการเติบโตในการลงทุนจะตอบรับกับค่าเล่าเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ สิทธิประโยชน์หลัก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Junior Savers Account
(สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

 
 • ให้ท่านได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ Personal Accident (PA) สำหรับบิดา มารดา
Structured Product
 • คุ้มครองเงินลงทุน 100%เมื่อลงทุนครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารทั่วไป
กองทุนรวม
(สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
 • กระจาย Portfolio การลงทุนให้มีความหลากหลาย
 • เพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านกองทุน FIF (Foreign Investment Fund)
 • นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการลงทุน
 • สะดวกในการซื้อ – ขายหน่วยลงทุน
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะผลตอบแทนจากกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นภาษี
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • มอบเงินคืนทุกปีตลอดอายุสัญญา(ตามที่ระบุ)
 • ไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพ 
 • วงเงินความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อครบกำหนดสูง
 • ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองแก่แก่ผู้ปกครองในฐานะผู้ชำระเบี้ยประกัน 

 

ค้นพบคำตอบทางการเงินจาก ธุรกรรมทางธนาคาร ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ ผลิตภัณฑ์ และบริการธนาคารระดับภูมิภาค

ติดต่อเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ CIMB Preferred

หากท่านต้องการรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลหรือสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก CIMB Preferred โปรดติดต่อ CIMB Preferred Line, ศูนย์รับรองสมาชิก CIMB Preferred หรือ ส่งข้อความถึงเรา เพื่อดำเนินการนัดหมาย
*ที่มา: www.bi.go.id และ www.infozee.com. ตัวเลขค่าใช้จ่ายได้รับการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทแล้ว
 

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิด

Top
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com