ธุรกรรมทางธนาคารและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อเอกสิทธิ์ทางธุรกรรมทางการเงินที่เหนือใคร เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกสบาย และคุ้มค่าเมื่อท่านมาใช้บริการ

ธุรกรรมทางธนาคารและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกรรมทางการเงินของเราถูกออกแบบให้มีความสะดวกยิ่งกว่าและให้ผลตอบแทนที่มากกว่า

 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยอัตราพิเศษ:
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน CIMB Preferred Current Plus
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ CIMB Preferred เพิ่มค่าสบายใจ Plus 
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินในอัตราพิเศษ:
  • เงินโอนต่างประเทศ Remittance
  • เงินโอนในประเทศ BAHTNET
  • สมุดเช็ค
  • แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญและดราฟท์
 • การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตราพิเศษเฉพาะสาขาที่ให้บริการและบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯ
   
 • ไม่ต้องเข้าคิวทำธุรกรรมทางการเงินที่ศูนย์รับรองสมาชิก CIMB Preferred และสาขาของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
   
 • สรุปยอดบัญชีของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกเดือน (Consolidated Statement) เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพรวมของทรัพย์สินทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ สิทธิประโยชน์หลัก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน  
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน CIMB Preferred Current Plus
 • บัญชีเงินฝากบัญชีกระแสรายวันที่มีดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ฟรี สมุดเช็คเล่มแรก (ชนิด 20 ฉบับ) ส่วนลด 50% สำหรับการสั่งซื้อสมุดเช็คเล่มต่อไป
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ CIMB Preferred เพิ่มค่าสบายใจ Plus
 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ณ วันเปิดบัญชี) + 0.5 % คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
 • ไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 15,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน
 • จำกัด 1 ท่าน 1 บัญชี
 • ฟรี!! ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 600,000 บาท
บัตร CIMB Preferred ATM
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี
 • วงเงินกดเงินสดจากตู้ ATM ได้สูงถึงวันละ 400,000 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดผ่านตู้ ATM ธนาคารซีไอเอ็มบี ทั่วทุกภูมิภาค

การเงินส่วนบุคคล

สิทธิพิเศษในการเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุน ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ท่านได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงให้น้อยลง

 • เพิ่มโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และStructured Product

 • เรามีผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ที่เข้ากับระดับความเสี่ยงของท่าน ผนวกกับความรอบรู้และความชำนาญของเราที่จะสามารถนำพาท่านไปสู่ศักยภาพสูงสุดได้

 • เพิ่มความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับท่านและครอบครัวด้วยข้อเสนอที่หลาก หลายจากผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต

 • สร้างความสมดุลให้ Portfolio ของท่าน เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการออมและการลงทุน สอดคล้องตามสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิด
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com