สร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตการลงทุน

การตัดสินใจที่ดีที่สุด คือการตัดสินใจอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ข้อได้เปรียบในฐานะสมาชิก CIMB Preferred คือ สิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำแนะนำทางการเงิน ความเข้าใจ Portfolio การลงทุนของท่านเป็นอย่างดีจากผู้จัดการธนกิจ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งท่านสามารถเลือกสรรให้ตรงกับเป้าหมายในการลงทุนของท่านได้

รู้ว่าการลงทุนแบบไหนเหมาะสมกับท่านที่สุด

ผู้จัดการธนกิจสามารถแนะนำการกระจายการลงทุนและทรัพย์สิน โดยการติดตามการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ของท่านเป็นระยะและให้คำแนะนำภายใต้สถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รู้ว่าสินทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหน

ผู้จัดการธนกิจสามารถแนะนำการกระจายการลงทุนและสินทรัพย์ของท่าน โดยการติดตามการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ของท่านเป็นระยะๆและให้คำแนะนำภายใต้สถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวท่าน

รับข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างสม่ำเสมอ และทราบถึงมุมมองการลงทุนของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ท่านติดตามความเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์ รับทราบข้อมูลและคำแนะนำด้านการเงินได้ ที่นี่


ผลิตภัณฑ์สำหรับความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ สิทธิประโยชน์หลัก
พันธบัตรเพื่อรายย่อย
 • ให้รายได้สม่ำเสมอ
 • เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย และสร้างสมดุลให้ Portfolio ของท่าน
Structured Products
 • คุ้มครองเงินลงทุน 100% เมื่อลงทุนครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารทั่วไป
กองทุนรวม
(สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
 • กระจาย Portfolio การลงทุนให้มีความหลากหลาย
 • เพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านกองทุน FIF (Foreign Investment Fund)
 • นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการลงทุน
 • สะดวกในการซื้อ – ขายหน่วยลงทุน
 • ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางภาษีเพราะผลตอบแทนจากกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นภาษี
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • มอบเงินคืนทุกปีตลอดอายุสัญญา
 • วงเงินความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อครบกำหนดสูง
 • ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 

 

ค้นพบคำตอบทางการเงินจาก ธุรกรรมทางธนาคาร ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารระดับภูมิภาค
 


ติดต่อเมื่อท่านต้องการคำแนะนำจากเรา

หากท่านต้องการรับคำแนะนำ โปรดติดต่อ CIMB Preferred Line, ไปที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ ส่งข้อความถึงเรา เพื่อดำเนินการนัดหมาย


 
เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิด

Top
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com