วางแผนเกษียณอายุอย่างมีความสุข
เนื่องจากค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ท่านจะพบว่าเงินออม เงินฝากประจำและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจจะไม่สามารถทำให้ท่านรู้สึกถึงความมั่นคงมากนัก และนั่นคือทางเลือกทางการเงินที่คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงหลังเกษียณอายุ มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องมองหาแหล่งรายได้อื่นๆเพื่อวิถีชีวิตหลังเกษียณอย่างที่ต้องการ
 


ผลิตภัณฑ์สำหรับความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ สิทธิประโยชน์หลัก
พันบัตรเพื่อรายย่อย
  • ให้รายได้สม่ำเสมอ
  • เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย และสร้างสมดุลให้ Portfolio ของท่าน
กองทุนรวม
(สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF):
  • กระจาย Portfolio การลงทุนให้มีความหลากหลาย
  • เพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านกองทุน FIF (Foreign Investment Fund)
  • นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการลงทุน
  • สะดวกในการซื้อ – ขายหน่วยลงทุน
  • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะผลตอบแทนจากกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นภาษี
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
  • รับเงินบำนาญทุกปีตั้งแต่อายุ 55 - 90 ปี 
  • ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้

 

ค้นพบคำตอบทางการเงินจาก ธุรกรรมทางธนาคาร ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ ผลิตภัณฑ์ และบริการธนาคารระดับภูมิภาค

ติดต่อเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ CIMB Preferred

หากท่านต้องการรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลหรือสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก CIMB Preferred โปรดติดต่อ CIMB Preferred Line, ศูนย์รับรองสมาชิก CIMB Preferred หรือ ส่งข้อความถึงเรา เพื่อดำเนินการนัดหมาย


 
เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิด

Top
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com