ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารระดับภูมิภาค
ในฐานะสมาชิกของ CIMB Preferred เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกของท่านแผ่ขยายข้ามพรมแดนไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และกัมพูชา ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินในต่างแดนเช่นเดียวกับที่ได้รับในประเทศไทย*

 • ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติ และเพลิดเพลินไปกับเอกสิทธิ์เพาะสมาชิก ณ ศูนย์รับรองสมาชิก CIMB Preferred กว่า 100 แห่ง และที่สาขาธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี กว่า 1,100 สาขาทั่วภูมิภาคอาเซียน
   
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม CIMB ทั่วภูมิภาค**
   
 • ได้รับอัตราพิเศษในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การโอนเงินระหว่างประเทศ, การโอนเงินภายในประเทศและอื่นๆ อีกมากมาย
   
 • ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ CIMB Preferred Line พร้อมให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
  ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และกัมพูชา
   
 • สะดวกสบายในการเปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปถึงประเทศนั้น *** และทำการฝาก หรือถอนเงินสดเงินผ่านเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร ที่ให้บริการนี้***

   
การเปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 • ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเปิดบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารสาขานั้นด้วยตัวเอง
   
 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการเปิดบัญชี
 

 

 
การฝากเงินข้ามพรมแดน
 1. ท่านสามารถฝากเงินสดเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ของท่าน ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และกัมพูชา
   
 2. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม*** พร้อมรับอัตราพิเศษในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(ถ้ามี)
การเบิกถอนเงินข้ามพรมแดน
 

 
 1. ท่านสามารถเบิกถอนเงินจากสาขาธนาคารในต่างประเทศ โดยหักจากยอดบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันในประเทศของท่าน
   
 2. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรม พร้อมรับอัตราพิเศษในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  (ถ้ามี)
   

ติดต่อเมื่อท่านต้องการคำแนะนำจากเรา

หากท่านต้องการรับคำแนะนำ โปรดติดต่อ CIMB Preferred Line, ไปที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาใกล้บ้านท่าน, หรือ ส่งข้อความถึงเรา เพื่อดำเนินการนัดหมาย.

 

 

*ผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
**เฉพาะในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
***เฉพาะในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และกัมพูชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของแต่ละประเทศ

ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com